Η σύμβαση του Ταμείου με την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία με μια ματιά PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόκειται για μια σύμβαση αντασφάλισης. Λέγεται έτσι επειδή το ΤΥΠΑΤΕ θεωρείται ότι παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του και επομένως η ιδιωτική εταιρεία παρέχει αντασφαλιστικές στο ΤΥ. Στην ουσία είναι σαν να είμαστε πλέον ασφαλισμένοι στην ιδιωτική εταιρεία. Τέτοιες συμβάσεις αντασφάλισης γίνονται και μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών (συνήθως μικρών) με αντασφαλιστικές εταιρείες.

Ο κύριος και αρχικός λόγος δημιουργίας των αντασφαλιστικών εταιρειών ήταν να καλύψουν, λόγω μεγέθους, την πρόσκαιρη ή και τυχαία αδυναμία των μικρών ασφαλιστικών εταιρειών να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έναντι των ασφαλισμένων. Κάτι τέτοιο στην περίπτωση του ΤΥΠΑΤΕ μπορεί να λεχθεί ότι δεν αποτελεί λόγο για την υπογραφή της σύμβασης, δεδομένου ότι το ΤΥ βρίσκεται τελευταία μονίμως στο κόκκινο και η κατάσταση προβλέπεται να επιδεινώνεται.

Αυτό που εκμεταλλεύεται η ιδιωτική αντασφαλιστική εταιρεία, εν προκειμένω, είναι το γεγονός ότι μπορεί και συνάπτει συμφωνίες με γιατρούς, εργαστήρια, νοσοκομεία, φαρμακεία κλπ σε συνήθως χαμηλότερες τιμές απ’ ό,τι ένας μικρός ασφαλιστικός φορέας. Έτσι η αντασφαλιστική εταιρεία έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από τον πρωτοβάθμιο ασφαλιστικό οργανισμό. Δεν μπαίνει όμως η ίδια στην αγορά της πρωτοβάθμιας ασφάλισης να ανταγωνισθεί τις άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, όπως δεν μπαίνει και μια εταιρεία franchising. Αφήνει, δηλαδή, τη δουλειά του μυρμηγκιού να την κάνουν άλλοι, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί.

 

Οι αντασφαλιστικές εταιρείες έχουν την τεχνογνωσία και τα εργαλεία να εξασφαλίσουν τη δική τους κερδοφορία, αφήνοντας παράλληλα μικρά περιθώρια κέρδους στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, που στην ουσία δουλεύουν για λογαριασμό των αντασφαλιστικών εταιρειών. Το ίδιο ισχύει και στη δική μας περίπτωση. Μόνο που εδώ ο ασφαλιστικός οργανισμός (το ΤΥΠΑΤΕ) δεν απαιτείται να έχει κέρδη γιατί είναι αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο εργαζομένων και όχι κερδοσκοπικός οργανισμός. Επομένως, για τα υποτιθέμενα κέρδη του δύο τινά μπορούν να συμβούν σε ακραίες καταστάσεις. Πρώτον είναι να τα καρπωθεί η αντασφαλιστική εταιρεία και δεύτερον να μετατραπούν σε παροχές προς τους ασφαλισμένους. Υπάρχει και η τρίτη περίπτωση, που είναι να συμβούν και τα δύο προηγούμενα, δηλαδή ένα μέρος να δοθεί ως παροχές στους ασφαλισμένους, ενώ ένα άλλο να αποτελέσει πρόσθετο κέρδος για την αντασφαλιστική εταιρεία.  Εδώ το ποσοστό της μοιρασιάς αυτής εξαρτάται από τους όρους της σύμβασης. Επειδή δε η αντασφαλιστική εταιρεία έχει κατά κανόνα τη γνώση και τον έλεγχο του χώρου είναι προφανής η δεσπόζουσα θέση της. Από την ανάλυση των όρων της σύμβασης, που παραθέτουμε στα ακόλουθα, μπορεί ο προσεκτικός αναγνώστης να βγάλει συμπεράσματα.

Αυτό που συμβαίνει, λοιπόν, με την παρούσα σύμβαση αντασφάλισης είναι σαν να προσερχόμαστε ομαδικά οι ασφαλισμένοι, μέσω του Ταμείου μας, στην αντασφαλιστική εταιρεία για να μας ασφαλίσει με τον τρόπο που αυτή γνωρίζει, δηλαδή με όρους της αγοράς με μια ιδιωτική ασφάλιση. Πρόκειται για μια ασφάλιση υγείας των εργαζομένων σε ιδιωτικό φορέα και με αυτήν την έννοια πρόκειται για υποκατάσταση της οιωνί δημόσιας από ιδιωτική ασφάλιση. Αυτή είναι η ουσία του εγχειρήματος. Όσοι αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ιδιωτική ασφάλιση δεν έχουν ανάγκη από περισσότερη ανάλυση!

Ας μπούμε όμως και στις λεπτομέρειες της σύμβασης. Η διαπραγματευτική ικανότητα του ΤΥΠΑΤΕ να «ζητάει» από την αντασφαλιστική εταιρεία να διαμορφώσει ένα ασφαλιστήριο στο επίπεδο των μέχρι τώρα παροχών προς τους ασφαλισμένους του, με το χρόνο θα περιορίζεται. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι μπορούσε να υπάρχει σήμερα το περιθώριο για σύναψη ενός "καλού" ασφαλιστήριου, τούτο προφανώς δεν θα μπορεί να συμβαίνει και στο άμεσο μέλλον, αφού το κόστος της υγείας αυξάνει επιταχυνόμενα.

Στην πραγματικότητα η παρούσα σύμβαση μπορεί να είναι με τα σημερινά δεδομένα βιώσιμη, δηλαδή να αφήνει το περιθώριο κέρδους που επιθυμεί ο ιδιώτης, εφ’ όσον υπάρξουν περικοπές δαπανών της τάξης 35-47%, όπως οι ίδιοι εκτιμούν. Η προσπάθειά τους, που διαφημίζεται και από το ΤΥΠΑΤΕ, είναι να πείσουν πως αυτή η περικοπή δεν αφορά περικοπή παροχών, αλλά θα προέρχεται από νοικοκύρεμα και περικοπή σπαταλών. Όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα, ώστε να εξασφαλισθεί μείωση κατά 47% από κάποιο «νοικοκύρεμα». Ένα πραγματικό νοικοκύρεμα (χωρίς τα εισαγωγικά) μπορεί να αποδώσει κατά τα φαινόμενα πολύ λιγότερη εξοικονόμηση δαπανών. Ο δεύτερος και πιο σημαντικός λόγος είναι ότι η αγορά της (εμπορευματοποιημένης) υγείας, δηλαδή αυτής που εξ ορισμού παρέχει η ιδιωτική ασφάλιση, χρησιμοποιεί υποχρεωτικά (και παγκοσμίως) συγκεκριμένα εργαλεία που καθορίζουν μονοσήμαντα την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών εμπορίου, δηλαδή αυτών που θα μας παρέχει η σύμβαση. Αφήνουμε κατά μέρος δευτερεύοντα στοιχεία της σύμβασης και αναφερόμαστε στο πρωτεύον, αυτό που αφορά στην υιοθέτηση των ιατρικών πρωτοκόλλων.

Τα ιατρικά πρωτόκολλα φτιάχτηκαν για να ελέγξουν την παραγωγική διαδικασία των υπηρεσιών υγείας. Περιγράφουν με μεθοδικό τρόπο τα βήματα που απαιτούνται σε μια ιατρική πράξη, πρώτον για να την ελέγξουν και δεύτερον για να την κοστολογήσουν. Με τα ιατρικά πρωτόκολλα ελέγχεται τόσο η απόκλιση προς τα κάτω στα ιατρικά βήματα, δηλαδή μήπως γίνονται λιγότερα απ’ όσα απαιτούνται από το πρωτόκολλο (με την έννοια ότι ελέγχεται ο πάροχος υγείας μήπως κλέβει την ασφαλιστική εταιρεία), όσο και η απόκλιση προς τα άνω, δηλαδή μήπως γίνονται υπερβολικές δαπάνες σε βάρος της ασφαλιστικής εταιρείας. Η πρώτη περίπτωση είναι αυτή που διαφημίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες (και το Ταμείο Υγείας) για να ισχυρισθούν ότι έτσι διασφαλίζεται ο ασθενής από ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών, ενώ η δεύτερη είναι αυτή που διαφημίζουν για τον έλεγχο του «άχρηστου» κόστους. Στην πραγματικότητα τα ιατρικά πρωτόκολλα καθορίζουν επακριβώς το επίπεδο ποιότητας που θα παρέχεται στον ασθενή. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξει άλλο ιατρικό πρωτόκολλο για ασθενείς του μάτσου και άλλο για την ίδια ασθένεια για VIPs. Γι αυτό και τα δικά μας πρωτόκολλα θα τα χτίσουμε για το «δικό μας» επίπεδο και δεν θα τα υιοθετήσουμε από άλλους, πχ ξένες χώρες. Γίνεται εξάλλου μνεία ότι θα ακολουθήσουμε τα ιατρικά πρωτόκολλα του ελληνικού κράτους, που προωθούνται αυτόν τον καιρό(!)  Από αυτό και μόνο το γεγονός, καθώς και από τη σύνθεση και τον τρόπο εργασίας της επιτροπής που θα συντάξει τα δικά μας ιατρικά πρωτόκολλα, προκύπτει το χαμηλό επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που περιμένει τους ασφαλισμένους του ΤΥΠΑΤΕ. Τα ιατρικά πρωτόκολλα προωθούνται σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούνται ασφαλιστικές εταιρείες, για να εξασφαλισθούν πρωτίστως οι δικές τους ανάγκες για έλεγχο του κόστους και διασφάλιση των κερδών τους. Η ουσία είναι ότι, έτσι ή αλλιώς, με τα ιατρικά πρωτόκολλα η ιατρική μπαίνει στην κλίνη του Προκρούστη των οικονομικών σκοπιμοτήτων.

Ακολούθως αναφέρουμε ακόμα μερικούς ουσιώδεις όρους της σύμβασης, που ενισχύουν όλα τα παραπάνω.

Διάρκεια σύμβασης

Πρόκειται για μια πενταετή σύμβαση από 1/7/2011 έως 30/6/2016 (άρθ. 2.2), που καλύπτει τις παροχές του Ταμείου προς τους ασφαλισμένους, εκτός από τις υπηρεσίες των πολυιατρείων (άρθ. 2.4).

Στη σύμβαση υπάρχει ετεροβαρής όρος που επιτρέπει στην αντασφαλιστική εταιρεία (SR) να αποχωρήσει οποτεδήποτε θελήσει χωρίς αιτιολόγηση, ενώ στο Ταμείο μόνο στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι η SR δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της (άρθ. 10.1).

Ασφαλιζόμενο ποσό

Οι παροχές που αντασφαλίζονται από τη SR είναι το 75% των παροχών του ΤΥΠΑΤΕ προς τους ασφαλισμένους (άρθ. 3). Το υπόλοιπο 25% καλύπτει το Ταμείο.

Αντασφάλιστρα - συμμετοχή στα κέρδη

Τα αντασφάλιστρα που θα καταβάλλει το ΤΥΠΑΤΕ στη SR για το πρώτο έτος (1/7/2011 – 30/6/2012) είναι 65,80 € ανά ασφαλισμένο μέλος το μήνα (δηλαδή 20.000.000 € περίπου το χρόνο). Τα κέρδη της εταιρείας είναι εγγυημένα, αφού τα αντασφάλιστρα θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο επί τη βάσει στοιχείων της SR, πλέον 11% για διαχειριστικά της έξοδα. Η ετήσια αναπροσαρμογή θα έχει ελάχιστη τιμή επί τη βάσει μαθηματικού τύπου και η σωρευτική αναπροσαρμογή των αντασφαλίστρων θα έχει επίσης κατώτερο όριο, βάσει προκαθορισμένων τιμών. Για παράδειγμα στο 5ο έτος καθορίζεται ελάχιστο όριο σωρευτικής αναπροσαρμογής 28% (άρθ. 6.1 και 6.2).

Τα καθυστερούμενα υπόλοιπα πληρωμών του Ταμείου προς τη SR επιβαρύνονται με τόκο. Ο τόκος αυξάνεται κάθε μήνα κατά LIBOR ευρώ + 1%, από τότε που τα υπόλοιπα καθίστανται πληρωτέα (άρθ. 8.3).

Το ΤΥΠΑΤΕ συμμετέχει στα κέρδη που αφορούν τις δραστηριότητες που αντασφαλίζονται. Η συμμετοχή θα είναι (δηλαδή θα λαμβάνει) το 50% των κερδών στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Τα κέρδη θα ορίζονται ως η διαφορά εισοδήματος μείον έξοδα και δαπάνες της SR. Σε περίπτωση ζημιάς αυτή μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ώστε να μειώνεται το κέρδος του ταμείου (άρθ 5.2).

Πλέον των ανωτέρω το Ταμείο θα πληρώνει σε συνεργαζόμενη με τη SR εταιρεία, που βρίσκεται στην Ελλάδα («Η»), μηνιαία εφάπαξ εισφορά, που θα καλύπτει προκαταβολικά την πληρωμή του Δικτύου Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών (Δικτύου ΠΙΥ) και την αμοιβή της εταιρείας. Αυτή η εφάπαξ εισφορά περιλαμβάνει τόσο το μερίδιο του ΤΥΠΑΤΕ (25%), όσο και το μερίδιο της SR (75%). Στο τέλος κάθε λογιστικής περιόδου (εξάμηνο για τα δύο πρώτα χρόνια ή τρίμηνο για τα επόμενα) η SR θα πιστώνει το ΤΥΠΑΤΕ με το μερίδιό της. Το πρώτο έτος ισχύος της σύμβασης η ετήσια εφάπαξ εισφορά προς τη συνεργαζόμενη εταιρεία «Η» ορίζεται σε 5.590.000 €, που θα καταβληθεί σε δώδεκα ισόποσες δόσεις (μηνιαίες εφάπαξ εισφορές). Με το ποσόν αυτό το ΤΥΠΑΤΕ προαγοράζει από τη Η τις ιατρικές επισκέψεις γιατρών/ εργαστηριακών και διαγνωστικών εξετάσεων/ οδοντιάτρων ενός έτους, που θα είναι πάντως λιγότερες από 110.000 επισκέψεις. Δηλαδή το ΤΥΠΑΤΕ θα πληρώνει στη Η ποσό 50 € περίπου κατά μέσο όρο ανά επίσκεψη, ανεξάρτητα από το ποσό που θα πληρώνει η ίδια στους γιατρούς του δικτύου της. Από κάποια διερεύνηση σε ανάλογα δίκτυα είδαμε ότι οι γιατροί αμείβονται περίπου 5 € ανά επίσκεψη, γεγονός που δείχνει το περιθώριο του κέρδους της εταιρείας και την ποιότητα των υπηρεσιών των γιατρών που θα πρέπει να περιμένουμε. Σε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι επισκεφθούν γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με το Δίκτυο, τότε η Η θα καταβάλει στο ΤΥΠΑΤΕ μόνο 7 € ανά επίσκεψη, ενώ το Ταμείο θα καταβάλει στον ασφαλισμένο τα προβλεπόμενα από το Τιμολόγιό του ποσό (σήμερα 15€), δηλαδή η συμμετοχή της αντασφάλισης θα είναι μικρότερη του 50% της δαπάνης (άρθ. 8.1). Αυτός είναι και ο λόγος που το Ταμείο παροτρύνει τους ασφαλισμένους να χρησιμοποιούν το δίκτυο, γιατί αλλιώς φαλίραμε πανηγυρικά!

Παροχές στους ασφαλισμένους

Οι αποζημιώσεις (τα ποσά που θα δίνει το ΤΥΠΑΤΕ στους ασφαλισμένους για παροχές): α) θα είναι έως 50.000 € ανά αποζημίωση, β) δεν θα είναι μεγαλύτερες από τα Τιμολόγια Δαπανών του ΤΥΠΑΤΕ, γ) θα προεγκρίνονται, εφ’ όσον κοστίζουν πάνω από 75 € (προκειμένου για νοσοκομεία, φάρμακα και θεραπεία στο εξωτερικό) και δ) για να δοθούν θα πρέπει να ακολουθείται η συμφωνημένη προ της υπογραφής της σύμβασης διαδικασία (άρθ. 7.1).

Είναι προφανές ότι το Ταμείο δεν θα μπορεί πλέον να επιδείξει την «ευαισθησία» του σε ακριβές θεραπείες, εκεί που οι ασφαλισμένοι το έχουν πραγματική ανάγκη. Επίσης είναι προφανής η αύξηση της ταλαιπωρίας από τις διαδικασίες προέγκρισης και ενδεχομένως από το ίδιο το αποτέλεσμα της, λόγω της συνεχούς αυστηροποίησης των προδιαγραφών.

Εάν το ΤΥΠΑΤΕ δεν διεκδικήσει απαίτηση που μπορεί να έχει από τρίτο (πχ από νοσοκομείο ή ασφαλισμένο), τότε η SR δικαιούται να υποκαταστήσει το ΤΥΠΑΤΕ σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά του αυτά (άρθ 7.10). Αυτό σημαίνει (προκειμένου για ασφαλισμένους) ότι ακόμα κι αν τη γλιτώσεις από το Ταμείο, επειδή θα το θέλει, δεν μπορείς να γλιτώσεις από την ιδιωτική εταιρεία.

Αποζημίωση του ΤΥΠΑΤΕ

Εάν το ΤΥΠΑΤΕ υποστεί καθαρή ζημιά, τότε η SR θα αποζημιώσει το ΤΥΠΑΤΕ για το ποσό της καθαρής ζημιάς του πρώτου έτους και μέχρι το 1% του αντασφαλίστρου του πρώτου έτους (δηλαδή μέχρι τις 250.000 € περίπου). Η παραπάνω ρήτρα αποζημίωσης δεν ισχύει για τα επόμενα έτη. Από τον παραπάνω όρο προκύπτει έμμεσα ότι το Ταμείο είναι απροστάτευτο και στην ουσία δεν αποζημιώνεται.

Επιτήρηση – Έλεγχος από τη Swiss Re

Αναπτύσσεται ένας υδροκέφαλος και δαπανηρός (για το Ταμείο) μηχανισμός επιτήρησης και λογοδοσίας στη SR. Η SR γίνεται το άγρυπνο μάτι, που ελέγχει τη συμπεριφορά του Ταμείου για να διασφαλισθεί η κερδοφορία της. Οι αλλαγές στις διαδικασίες του Ταμείου είναι προϋπόθεση για να διασφαλισθεί ο σκοπός αυτός και δεν είναι παροχή προς το Ταμείο, όπως εμφανίστηκε από το Ταμείο. Αναλυτικότερα προβλέπονται:

Το ΤΥΠΑΤΕ υποχρεούται να υποβάλει κάθε τρίμηνο στη SR τα δεδομένα για τις καλύψεις και αποζημιώσεις που πληρώνει (άρθ. 8.1).

Επίσης υποχρεούται να υποβάλει για κάθε λογιστική περίοδο (εξάμηνο ή τρίμηνο) λογιστικές καταστάσεις και πινάκια, με στοιχεία που προδιαγράφονται. Μαζί με τα πινάκια θα υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα (παραστατικά) (άρθ. 8.1).

Σε περίπτωση που το ΤΥΠΑΤΕ δεν εκπληρώσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του κατά τον τρόπο που προδιαγράφεται επακριβώς, τότε η SR εισπράττει αποζημίωση ίση προς το 2% του συνολικού ετήσιου ασφαλίστρου (δηλαδή 400.000 € περίπου) για κάθε μήνα που παραμένουν ανεκπλήρωτες οι υποχρεώσεις του ΤΥΠΑΤΕ (άρθ. 8.1).

Η SR μπορεί να ελέγχει οποτεδήποτε τα αρχεία και τις διαδικασίες του ΤΥΠΑΤΕ, που αφορούν τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στη σύμβαση αντασφάλισης (άρθ. 2.10). Επί πλέον θα εφαρμόσει διάφορες διαδικασίες παρακολούθησης, ώστε να είναι ενήμερη για την πρόοδο του ΤΥΠΑΤΕ στην εφαρμογή διαδικασιών, που θα προλαμβάνουν τις τάσεις ανόδου των αποζημιώσεων (Παράρτ. 1). Για το λόγο αυτό θα γίνουν:

Από τη SR:

 • Θα τοποθετήσει ένα άτομο στο ΤΥΠΑΤΕ για έξι μήνες, για να εφαρμόσει τις «βελτιωμένες» διαδικασίες ιατρικών αποζημιώσεων.
 • Για τους επόμενους έξι μήνες θα κάνει μηνιαίους ελέγχους επί των διαδικασιών του ΤΥΠΑΤΕ.
 • Θα κάνει διαρκή συλλογή και ανάλυση λεπτομερών δεδομένων (αυτών που θα υποβάλλει το ΤΥΠΑΤΕ), σχετικά με τα ασφαλισμένα μέλη και τις αποζημιώσεις.
 • Θα κάνει συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού του ΤΥΠΑΤΕ για τις νέες διαδικασίες - μέτρα.

            Από τη H:

 • Θα τοποθετήσει ένα άτομο στο ΤΥΠΑΤΕ για δώδεκα τουλάχιστον μήνες, για να εφαρμόσει τις «βελτιωμένες» διαδικασίες ιατρικών αποζημιώσεων.
 • Θα τοποθετήσει ένα γιατρό στο ΤΥΠΑΤΕ για μια μέρα κάθε βδομάδα για να επιτηρεί στην εφαρμογή των μέτρων.
 • Θα στέλνει στη SR μηνιαίες αναφορές, σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα νέα μέτρα.

         Από το ΤΥΠΑΤΕ:

 • Θα υποβάλλει τακτικά στη SR εκθέσεις ελέγχου από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του ΤΥΠΑΤΕ, που θα πρέπει να δημιουργηθεί. Το τμήμα αυτό λογοδοτεί στο ΔΣ και ελέγχει την απόδοση όλων των υπηρεσιών και των γιατρών, την εφαρμογή των πρωτοκόλλων κλπ (μέτρο 21).
 • Θα γίνει πρόσληψη από το ΤΥΠΑΤΕ υπαλλήλου για την ανάλυση δεδομένων  και παροχή συστάσεων (μέτρο 20).
 • Θα γίνει αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και διασταύρωσης στοιχείων των δεδομένων. Τεκμαίρεται ότι θα επιβαρύνει το ΤΥΠΑΤΕ (μέτρο 16).
 • Θα γίνει αποκέντρωση (διαχωρισμός) του Τμήματος Αποζημιώσεων σε τέσσερις μονάδες (μέτρο 2).

Τρόπος λειτουργίας του Ταμείου

Το Ταμείο θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια επίτευξης στόχων (δηλαδή της κερδοφορίας της SR). Η παροχή υγείας ιδιωτικοποιείται. Τα ιατρικά κριτήρια μπαίνουν στην κλίνη του Προκρούστη και περιορίζονται από τις (μειωμένες) οικονομικές δυνατότητες που θα υπάρχουν (λόγω και των διασφαλισμένων υπερκερδών των ιδιωτικών εταιρειών).