Σύγχρονος πατριωτισμός είναι η πάλη για να μην πτωχεύσει ο λαός.