Για το διαγωνισμό εκμίσθωσης του ακινήτου της Κριεζώτου, ιδιοκτησίας του ταμείου ΕΦΑΠΑΞ
Ανακοινώσεις - Ανακοινώσεις της ΕΣΑΚ
Σάββατο, 06 Μάιος 2017 23:43

Στην έκτακτη γενική συνέλευση του Ταμείου ΕΦΑΠΑΞ, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3/5/2017 με θέματα (α) την ενημέρωση για το διαγωνισμό μακροχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου της Κριεζώτου ως ξενοδοχείο και (β) τη χορήγηση 5μηνης παράτασης της θητείας του ΔΣ για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ακούστηκαν διάφοροι προβληματισμοί τόσο για τη σκοπιμότητα, όσο και για τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Για την ενημέρωση των συναδέλφων που δεν παρέστησαν στη Γ.Σ. παραθέτουμε τις σχετικές θέσεις της ΕΣΑΚ.

1. Ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα υπό ένα ζοφερό για το Ταμείο περιβάλλον.

Η κατάσταση του Ταμείου είναι γνωστή στους συναδέλφους, ήδη από την προηγούμενη τακτική Γ.Σ. και τη σχετική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα κύρια προβλήματα είναι:

-   Οι απαιτήσεις του εκκαθαριστή αυξάνονται και εδραιώνονται πρωτοδίκως, όσο κύρια γραμμή της πλειοψηφίας της διοίκησης του Ταμείου (ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ) είναι ο συμψηφισμός των εκατέρωθεν απαιτήσεων. Η θέση της ΕΣΑΚ είναι ότι με την κατάργηση του Οργανισμού της ΑΤΕ έπαψαν να ισχύουν όλα τα άρθρα του και συνεπώς και όσα αναφέρονταν στις αμοιβαίες υποχρεώσεις μεταξύ ΑΤΕ και Ταμείου. Κατόπιν αυτού, το Ταμείο δεν οφείλει τίποτε στον εκκαθαριστή. Η θέση αυτή πρέπει να αποτελέσει την κύρια γραμμή του Ταμείου και χρειάζεται κατάλληλη νομική υποστήριξη με γνωμοδότηση, που σήμερα δεν υπάρχει και την οποία η πλειοψηφία της διοίκησης δεν επιθυμεί να έχει, γιατί έχει αντίθετη πολιτική κατεύθυνση.

-  Γίνονται δυσβάστακτες οι δικαστικές διεκδικήσεις κατά του Ταμείου από συνταξιούχους, κάποιοι από τους οποίους υπαναχώρησαν από τους συμβιβασμούς που έκαναν στο παρελθόν με το Ταμείο και κάποιοι άλλοι διεκδικούν πρόσθετο εφάπαξ, μετά από δικαστική αναγνώριση οφειλόμενης προαγωγής τους (κυρίως μετά το κλείσιμο της ΑΤΕ) σε ανώτερο βαθμό (κυρίως διευθυντή / υποδιευθυντή). Η θέση της ΕΣΑΚ είναι ότι μετά το κλείσιμο της ΑΤΕ το Ταμείο δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν και συνεπώς δεν μπορούν να ικανοποιηθούν τέτοιες απαιτήσεις, τη στιγμή που η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν έχει λάβει το σύνολο του δικαιούμενου αρχικού εφάπαξ. Επιπροσθέτως, υπάρχει μεγάλο μέρος συναδέλφων που «υποχρεώθηκαν» να πάρουν πίσω τις εισφορές που είχαν καταβάλει στο Ταμείο, χάνοντας την ιδιότητα του μέλους και τα δικαιώματά τους επί της υπολειπόμενης περιουσίας του, ενώ αυτοί οι νέοι συνάδελφοι δεν έχουν ακόμα τη δυνατότητα να γραφτούν ξανά στο Ταμείο, με ευθύνη της πλειοψηφίας της διοίκησης του Ταμείου. Όμως, η θέση αυτή για άρνηση πληρωμής των απαιτήσεων συνταξιούχων, με βάση το παραπάνω σκεπτικό πέρα από τους άλλους τυπικούς λόγους, χρειάζεται νομική υποστήριξη με γνωμοδότηση επί της ουσίας. Επίσης χρειάζεται η άμεση δρομολόγηση από το Ταμείο των διαδικασιών για καταστατικές αλλαγές, ώστε να επιτρέπεται η εγγραφή στο Ταμείο των νέων συναδέλφων που διαγράφηκαν.

-    Το Ταμείο έχει οικονομική αιμορραγία με έξοδα νομικής υποστήριξης και δικαστικής δαπάνης.

-   Το ιδιοκτησιακό καθεστώς για το ακίνητο της Κριεζώτου είναι τελματωμένο εδώ και 13 χρόνια, με κύρια ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που ένοχα αδρανούν για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων αναγνώρισης της κυριότητας του Ταμείου, επειδή εποφθαλμιούν το ακίνητο. Σχετικά πρόσφατα, μάλιστα, το ΙΚΑ ενέγραψε στο περιουσιολόγιό του το 50% εξ αδιαιρέτου επί του ακινήτου. Επίσης, η καθυστέρηση επιτείνεται και από τα διαχρονικά νομικά λάθη και παραλείψεις του Ταμείου. Η εκκρεμότητα αυτή αποτελεί μέγιστο πρόβλημα, πρωτίστως για την πώληση του ακινήτου. Όπως είναι κατανοητό, μετά το κλείσιμο της ΑΤΕ, το Ταμείο δεν έχει πλέον κάποιο λόγο ύπαρξης και η γρήγορη ρευστοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων και το μοίρασμα στα μέλη πρέπει να είναι άμεσος στόχος, άρα άμεσος στόχος πρέπει να είναι και η τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η μη τακτοποίησή του βλάπτει και την εκμίσθωση, λόγω του δισταγμού συμμετοχής ενδιαφερομένων σε διαγωνισμό και επένδυσής τους υπό "αβέβαιο" ιδιοκτησιακό καθεστώς.

2. Τι θέλουμε από το ακίνητο της Κριεζώτου.

Όπως αναφέρθηκε, η ΕΣΑΚ θέλει τη ρευστοποίηση του ακινήτου στη μέγιστη δυνατή τιμή και να μοιραστεί το ποσόν στα μέλη. Αντιθέτως, η πλειοψηφία της σημερινής διοίκησης (ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ) θέλει την αύξηση της αξίας του, με σκοπό να κάνει καλύτερη διαπραγμάτευση με τον εκκαθαριστή. Παρά τη στρατηγική διαφωνία μας, στην παρούσα φάση όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αυξήσουμε την αξία του ακινήτου. Η εκμίσθωσή του συμβάλλει στο σκοπό αυτό και, ταυτόχρονα, εξασφαλίζει πόρους, που το Ταμείο έχει σήμερα απόλυτη ανάγκη. Η προσπάθεια εκμίσθωσης μπορεί να διευκολύνει επίσης και στην ταχύτερη επίλυση του προβλήματος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενώ δεν εμποδίζει τη μετέπειτα ρευστοποίησή του, όπως προτείνει και επιδιώκει η ΕΣΑΚ.

Η πλέον συμφέρουσα μίσθωση του ακινήτου είναι η μακροχρόνια μίσθωσή του ως ξενοδοχείο και τούτο για πολλούς λόγους, που δεν μπορούν να αναλυθούν σε συντομία εδώ. Η επιτυχία, βεβαίως, της μίσθωσης εξαρτάται και από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς και από το μίσθωμα που θα προσφερθεί, δηλαδή κατά πόσο αυτό θα είναι ικανοποιητικό και θα συμφωνεί με τα υπάρχοντα συγκριτικά στοιχεία της αγοράς.

3. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός εξυπηρετεί το σκοπό;

Η ΕΣΑΚ αγωνίζεται συνεχώς μέσα στο ΔΣ για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου κατά τον διαγωνισμό. Κύρια ζητήματα που ανακύπτουν είναι

(α) η εξασφάλιση πραγματικού και ελεύθερου ανταγωνισμού, χωρίς μεθοδεύσεις και αποκλεισμούς στη συμμετοχή,

(β) η επίτευξη ικανοποιητικού μισθώματος μετά από σωστή και αντικειμενική αξιολόγηση, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα προσωπικών και αυθαίρετων εκτιμήσεων, και

(γ) η προστασία από διαδικασίες και επιλογές, που θα μπορούσαν να αφήσουν περιθώρια διαπλοκής.

Διαπιστωμένο πρόβλημα είναι το μέρος της διαδικασίας της αξιολόγησης, που αφορά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης, από την επιτροπή που όρισε το Ταμείο, καθώς και από την εξωτερική εταιρεία συμβούλων. Οι παραπάνω, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, θα γνωρίζουν και θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τους πλειοψηφούντες και τις προσφορές τους, με συνέπεια να επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και την επίτευξη της βέλτιστης προσφοράς κατά το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, της υποβολής βελτιωμένων οικονομικών προσφορών από τους μετέχοντες στη λεγόμενη short list. Για τον παραπάνω λόγο και επειδή η οικονομική αξιολόγηση είναι μια απλή διαδικασία που δεν απαιτεί τεχνογνωσία, αυτή πρέπει να γίνει αποκλειστικά από το ΔΣ, τα μέλη του οποίου είναι υπόλογα έναντι του νόμου και μπορούν να διωχθούν σε περίπτωση απιστίας κλπ.

Η ΕΣΑΚ αγωνίζεται για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής προσφοράς για το Ταμείο και γι' αυτό ζητά την αλλαγή της αποφασισμένης από την πλειοψηφία του ΔΣ διαδικασίας στο θέμα αυτό, ώστε να περιοριστούν οι αρμοδιότητες της επιτροπής αξιολόγησης και του εξωτερικού σύμβουλου μόνο στην τεχνική αξιολόγηση, όπου υπάρχει και η πραγματική ανάγκη, και να μη τους δοθεί η δυνατότητα να γνωρίζουν τις οικονομικές προσφορές.