Η διαφορά της πρότασης της ΕΣΑΚ είναι η διαφορά της ΕΣΑΚ από τις άλλες παρατάξεις
Δευτέρα, 04 Απρίλιος 2016 13:45

Η ολοκληρωμένη  οικονομική πρόταση για τον ΕΛΕΜ, που κατέθεσε η ΕΣΑΚ στη ΓΣ του Ταμείου Υγείας, είχε τις εξής παραδοχές:

 • Αναλογικότητα με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.
 • Δικαιούχοι είναι  όλα τα μέλη του ταμείου, νέοι και συνταξιούχοι.
 • Ο μαθηματικός τρόπος διανομής υπηρετούσε την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου. Δεν δημιουργούσε τεράστιες αποκλίσεις, ανέβαζε τους χαμηλότερα αμειβόμενους και χαμήλωνε, σχετικά, όσους είχαν πολύ υψηλές αποδοχές.
 • Έδινε συγκεκριμένο ποσό για όλους τους παλιούς συνταξιούχους, που οι ίδιοι θα αποφάσιζαν πώς θα το διανείμουν μεταξύ τους.

 Η πρόταση αυτή στηριζόταν στις πάγιες θέσεις της ΕΣΑΚ ότι:

 • οι εργαζόμενοι είχαν με τους αγώνες τους κατακτήσει ένα ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα στη βάση της αλληλεγγύης των γενεών,
 • ο συσσωρευμένος πλούτος στο ταμείο ανήκει σε όλους τους εργαζόμενους,
 • το άδικο βρίσκεται στους νόμους όλων των κυβερνήσεων, που και  τα ταμεία έκλεισαν και τις συντάξεις μειώνουν διαρκώς ως την τελική εξαφάνισή τους,
 • η πρόταση πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης ανάμεσα στους  εργαζόμενους, νέους και παλιούς, να συμβάλει να τελειώσουμε με τις προσφυγές και τα δικαστήρια.

 ***

Η πρόταση ΔΗΣΥΕ- ΔΑΚΕ, έχοντας ως κριτήριο διανομής τις καταβληθείσες από τον καθένα εισφορές, οδηγεί

 • τους νέους ουσιαστικά εκτός διανομής,
 • τα πολλά να ξαναπάνε πάλι στα πολλά,
 • σε νέες προσφυγές, αφού αφήνει έξω και τμήμα συνταξιούχων και ένα μεγάλο τμήμα εργαζομένων, και
 • περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα για τους συναδέλφους από την περιφέρεια, αφού στοιχεία για τις εισφορές πριν από το 2000 απλά  ... δεν υπάρχουν.

 ***

Η συνέλευση ψήφισε την πρόταση της ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ. Η απόφαση πρέπει άμεσα να μπει στη ζωή και να υλοποιηθεί. Η ΔΕ να προχωρήσει σε άμεση συνεδρίαση και οι ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥΕ να καταθέσουν τη μελέτη και τον πίνακα που παρουσίασαν στην Γενική Συνέλευση.