Κατατέθηκε ερώτηση του ΚΚΕ για τον ΕΛΕΜ στις 23/2
Τρίτη, 23 Φεβρουάριος 2016 17:55

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς (α) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και (β) Οικονομικών

 

Θέμα: Πρόταση για το Ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Άρθρο 51.

 

Στην πρόταση της Ελληνικής Κυβέρνησης αναφορικά με το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, εκτός των υπολοίπων εμφανώς εχθρικών προς το σύνολο των εργαζομένων της χώρας διατάξεων, περιλαμβάνεται και διάταξη (άρθρο 51 της πρότασης) που προβλέπει την αυτοδίκαιη μεταφορά του συνόλου της περιουσίας του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΤΥΠΑΤΕ) στο ΕΤΕΑ.

 

Πρόκειται για την περιουσία ενός Ειδικού Λογαριασμού που λειτουργεί στο πλαίσιο αλληλοβοηθητικού σωματείου εργαζομένων της πρώην ΑΤΕ, δηλαδή για περιουσία που έχει δημιουργηθεί από εισφορές.

 

 

Το σωματείο και ο Ειδικός Λογαριασμός παρείχαν μέχρι το 2006 υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση στους εργαζομένους – μέλη τους, αλλά με νομοθετική παρέμβαση (και προς όφελος αποκλειστικά των εργοδοτών – τραπεζών) η υποχρέωση ασφάλισης των εργαζομένων αυτών μεταφέρθηκε στον δημόσιο φορέα (πλέον είναι το ΕΤΕΑ). Με δικαστικές αποφάσεις κρίθηκε ότι το αλληλοβοηθητικό σωματείο ΤΥΠΑΤΕ και ο ΕΛΕΜ μπορούν να εξακολουθήσουν να λειτουργούν με σκοπό πια την παροχή συμπληρωματικών παροχών ασφάλισης επικουρικά, παράλληλα προς την υποχρεωτική ασφάλιση που παρέχει το κράτος. Μεταξύ άλλων έχουν κριθεί τα παραπάνω με την υπ’ αριθμ. 2199/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η συνταγματικότητα των διατάξεων που μετέφεραν τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους από τον ΕΛΕΜ στο ΕΤΕΑ (οι οποίες όπως προαναφέρθηκε ωφέλησαν μόνο τις εργοδότριες τράπεζες, που πέτυχαν έτσι τη μείωση των υποχρεώσεών τους, και όχι τους εργαζομένους και συνταξιούχους τραπεζοϋπαλλήλους, που απολαμβάνουν πια κατώτερο επίπεδο ασφαλιστικής προστασίας) διασώθηκε με τη μη επέμβαση στην λειτουργία και την περιουσία των σωματείων και των Λογαριασμών, όπως ο ΕΛΕΜ και το ΤΥΠΑΤΕ, που όπως έκρινε και το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτοτελώς θα αποφασίσουν αν θα διαλυθούν ή όχι, πως θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και νομίμως διατηρούν την περιουσία τους, η οποία – λέει το ΣτΕ – δεν τους αφαιρείται.

 

Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, κι ενώ η προηγούμενη Κυβέρνησή ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είχε ήδη επιχειρήσει τη δήμευση από τον περασμένο Απρίλη, την οποία πήρε πίσω στο στάδιο της διαβούλευσης, η σημερινή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ επιχειρεί εκ νέου να προχωρήσει σ’ αυτή. 

 

Και όλα αυτά την στιγμή που ο αρμόδιος Υπουργός κ. Κατρούγκαλος έχει γνωμοδοτήσει για το συγκεκριμένο σωματείο και τον ΕΛΕΜ τα εξής σε ανύποπτο χρόνο, ως εντολοδόχος δικηγόρος τους:

«α) Η λειτουργία και η τροποποίηση των σκοπών του διέπεται αποκλειστικά από το καταστατικό του και τις αναγκαστικές δικαίου ή συμπληρωματικές προς αυτό διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

β) Δεν νοείται νομοθετική ή διοικητική παρέμβαση, που θα αποβλέπει σε οποιασδήποτε φύσης περιορισμούς ή και επηρεασμούς, είτε ως προς την στοχοθεσία τους, είτε ως προς τη χρήση των αναγκαίων μέσων για την πραγμάτωσή τους».

 

Ο ίδιος ο κ. Υπουργός αναφερόταν τότε σε δικαστικές αποφάσεις που επιβεβαιώνουν την γνωμοδότησή του και που αναφέρουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Συντάγματος, επιβάλλεται στο Δημόσιο να μην θέτει στα σωματεία, που εξυπηρετούν σχετικούς σκοπούς με το ΤΥΠΑΤΕ - ΕΛΕΜ, «όρους που οδηγούν σε αυθαίρετη και αδικαιολόγητη στέρηση της δυνατότητάς τους να λειτουργήσουν».

 

Έγινε λόγος πριν για δήμευση, διότι αυτό αποτελεί η αφαίρεση ιδιωτικής περιουσίας χωρίς αποζημίωση.

 

Δεδομένων των ανωτέρω, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

 

Προτίθεται η κυβέρνηση να συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο και να προτείνει για ψήφιση διάταξη, για την οποία ο επικεφαλής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει γνωμοδοτήσει ότι έχει περιεχόμενο αντισυνταγματικό και αντικείμενο σε υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου), την στιγμή μάλιστα που με μια τέτοια διάταξη ολοκληρώνεται το έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας και όλου του ελληνικού λαού που πληρώνει το ξεπούλημά της, το οποίο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε το 2012 επανειλημμένως καταγγείλει;