ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ! Η νέα κυβέρνηση επιβουλεύεται την περιουσία του ΕΛΕΜ.
Κυριακή, 07 Ιούνιος 2015 21:06

Ό,τι δεν  μας έκλεψε η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ το έβαλε στο μάτι Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ-ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Έτσι φαίνεται από την ανάρτηση Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, που αφορά ζητήματα ΑΜΕΑ κυρίως, και στο οποίο περιλαμβάνεται το ακόλουθο άρθρο που αφορά την περιουσία ΤΥΠΑΤΕ και ΕΛΕΜ:

Άρθρο 27: Περιέλευση στο ΕΤΕΑ της περιουσίας του ΕΛΕΜ

Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ) περιέρχεται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, ΟΤΑ ή άλλων προσώπων.

Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων.

Εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη που νόμιμα καταβλήθηκαν στον ΕΛΕΜ μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν επιστρέφονται.

 

***

Συνάδελφοι,

Ό,τι δεν τολμούν να πάρουν από τους τραπεζίτες (βλ. Τράπεζα Πειραιώς που απαλλάχθηκε από τις υποχρεώσεις της ΑΤΕ προς τα Ταμεία) τα παίρνουν με μεγάλη ευκολία από τους εργαζόμενους, τα  ταμεία, τις συντάξεις και τους μισθούς μας.

Από ό,τι φαίνεται είναι από καιρό έτοιμοι από το ΕΤΕΑ να κάνουν επιδρομή στην περιουσία του ΕΛΕΜ. Αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι το ΕΤΕΑ δεν έχει πάρει εισφορές από τους ασφαλισμένους της πρώην ΑΤΕ, αγνοώντας τη μεσολάβηση του ΕΤΑΤ, τα χρήματα που είχε καταβάλει η ΑΤΕ και τις εισφορές μας εκεί τόσα χρόνια.

Αναφέρουν ότι η ΑΤΕ έπρεπε να δώσει 933 εκατομμύρια στο ΕΤΑΤ.

  • Γιατί  δεν τα ζητάνε από την εκκαθάριση;
  • Γιατί δε στέλνουν το λογαριασμό (μαζί με όλους τους υπόλοιπους) στην Πειραιώς;

 

Ακολουθούν ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ την πεπατημένη της επιδρομής στα δικαιώματα των εργαζόμενων.

ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΝΟΗΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ!!!

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕΤΑΠ ΚΑΙ ΤΥΠΑΤΕ.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ ΣΤΙΣ 27 ΤΟΥ ΙΟΥΝΗ.

 

Ακολουθεί η αιτιολογική έκθεση του νομοσχέδιου:

Άρθρο 27

Περιέλευση στο ΕΤΕΑ της περιουσίας του ΕΛΕΜ

Με  τις  προτεινόμενες  διατάξεις  προβλέπεται  ότι  το  σύνολο  της  κινητής  και ακίνητης  περιουσίας  του  Ειδικού  Λογαριασμού  Επικούρησης  Μελών  Προσωπικού της  Αγροτικής  Τράπεζας  (ΕΛΕΜ)  του  Ταμείου  Υγείας  Προσωπικού  Αγροτικής Τράπεζας  της  Ελλάδος  (ΤΥΠΑΤΕ)  περιέρχεται  στο  Ενιαίο  Ταμείο  Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), στο οποίο έχουν ήδη υπαχθεί οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του.

Για  την  αναγκαιότητα  και  συνταγματικότητα  της  συγκεκριμένης  ρύθμισης αναφέρονται τα εξής:

 

 

Ι. Το έτος 1951 συστάθηκε στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ), το οποίο λειτουργεί ως ν.π.ι.δ.-  αλληλοβοηθητικό σωματείο, ο  Εδικός  Λογαριασμός   Επικούρησης  Μελών  (ΕΛΕΜ),  με  σκοπό  την   παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης και λοιπών παροχών στο προσωπικό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο  ΕΛΕΜ  συνιστά  ένωση  περιουσίας  χωρίς  νομική  προσωπικότητα  (ΑΠ 25/2008,  Ολομ.),  διότι  σε  αντίθεση  με  το  ΤΥΠΑΤΕ,  στο  οποίο  υπάγεται,  δεν  έχει προσλάβει τη μορφή νομικού προσώπου. Τελεί όμως, σε διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια έναντι του ΤΥΠΑΤΕ, όπως προκύπτει σαφώς από τα άρθρα 3 και 25 του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ και 2,3,4, 5 και 8 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ.

Σημειώνεται,  επίσης,  ότι  τα  πρόσωπα  που  ασφαλίζονταν  για  επικουρική σύνταξη στον ΕΛΕΜ εξαιρούντο της επικουρικής ασφάλισής τους στο τέως ΕΤΕΑΜ (αρχικά  ΙΚΑ-ΤΕΑΜ  και  ήδη  ΕΤΕΑ),  κατ  εφαρμογή  του  άρθρου  18  παρ.  3  του ν.1902/1990.

ΙΙ.  Κατ’  εφαρμογή  του  άρθρου  58  του  ν.3371/2005,  οι  προσλαμβανόμενοι από  1.1.2005  και  μετά  στην  Αγροτική  Τράπεζα  ασφαλίζονταν  υποχρεωτικά  για επικουρική  σύνταξη  στο  τ.  ΕΤΕΑΜ  (νυν  ΕΤΕΑ),  ενώ   οι  ήδη  ασφαλισμένοι  και συνταξιούχοι  του  ΕΛΕΜ  εντάχθηκαν  από  1.1.2007  στο  Ενιαίο  Ταμείο  Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων  (ΕΤΑΤ),  βάσει  των  διατάξεων  του  άρθρου  38  παρ.2  του ν.3522/2006, και στη συνέχεια στο ΕΤΕΑ, από 1.3.2013, δυνάμει του άρθρου 36 του ν.4052/2012  και  του  άρθρου  12  της  ΠΝΠ  της  31.12.12,  που  κυρώθηκε  με  το ν.4147/2013.

Βάσει του άρθρου 62  παρ. 6 του ν.3371/2005, ο ΕΛΕΜ δε διαλύθηκε, ούτε εθίγη η περιουσία του, καθώς υφίστατο διένεξη μεταξύ της εργοδότριας Αγροτικής Τράπεζας και των εργαζομένων σ’ αυτή ως προς τη διάλυσή του. Η δε πρώην ΑΤΕ υποχρεώθηκε να καταβάλλει ως εργοδότης για την κάλυψη της δαπάνης του ΕΤΑΤ 380.000.000  ευρώ,  μετά  από  ειδική  οικονομική  μελέτη,  από  τα  οποία  40.000.000 ευρώ εξακολουθούν να οφείλονται στο ΕΤΕΑ από τον εκκαθαριστή της πρώην  ATE, ως καθολικό διάδοχο του ΕΤΑΤ κατά τα άρθρα 36 και 45 του ν.4052/2012.

Επισημαίνεται,  όμως,  ότι  η  ειδική  οικονομική  μελέτη  εκπονήθηκε  με  την παραδοχή  ότι  ο  ΕΛΕΜ  διαλύεται  και  οι  ασφαλισμένοι  και  συνταξιούχοι  του εντάσσονται στο τ. ΕΤΕΑΜ (νυν ΕΤΕΑ), με συνολική οικονομική επιβάρυνση ύψους 553,33  εκατομμυρίων  ευρώ  (γενικά  ασφαλιστικά  δικαιώματα).  Το  δε  ΕΤΑΤ

επιβαρύνεται  με  την  καταβολή  επιπλέον  ποσών  επικουρικής  σύνταξης  για  τους μέχρι  31.12.1992  ασφαλισμένους  (ειδικά  ασφαλιστικά  δικαιώματα)  ύψους  380,2 εκατομμυρίων. Συνεπώς, με βάση την ειδική οικονομική μελέτη του ν. 3371/2005, το  σύνολο  της  οικονομικής  επιβάρυνσης  του  ΕΤΕΑΜ  και  του  ΕΤΑΤ,  η  συνολική δηλαδή  δαπάνη  για  τις  συντάξεις  του  ΕΛΕΜ  που  έπρεπε  να  καλύψει  η  Αγροτική Τράπεζα ως εργοδότης,  ανερχόταν  στο  ποσό  των  933,35  εκατομμυρίων  ευρώ  και όχι στο ποσό των 380 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 του ν. 3522/2006.

Μετά  την  ανάκληση  της  άδειας  λειτουργίας  της  ΑΤΕ,  την  27.7.2012, διακόπηκε η καταβολή εισφορών στο ΕΤΑΤ και όσοι από τους πρώην υπαλλήλους της προσλήφθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς  (1800 άτομα περίπου) ασφαλίζονται για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την ημερομηνία ένταξης του ΕΤΑΤ στο ΕΤΕΑ, ήτοι από 1.3.2013 και εφεξής, το ΕΤΕΑ  άρχισε να επιβαρύνεται  τόσο    με την καταβολή της σύνταξης 7.496 ήδη συνταξιούχων, αρχικά του ΕΛΕΜ και στη συνέχεια του ΕΤΑΤ, όσο  και  με  την  υποχρέωση  καταβολής  σύνταξης  σε  μελλοντικούς  συνταξιούχους που  προέρχονται  από  τον ΕΛΕΜ - νυν  ασφαλισμένους του ΕΤΕΑ -,  χωρίς  να  έχει εισπράξει  ουδεμία  εισφορά  εργαζόμενου  ή  εργοδότη,  καταβληθείσα  στον  ΕΛΕΜ, για  τη  χρηματοδότηση  των  συντάξεων  αυτών,  καθώς  η  κινητή  και  ακίνητη περιουσία του ΕΛΕΜ δεν αφαιρέθηκε από αυτό.

ΙΙΙ. Η ως άνω κατάσταση δημιουργεί ελλείμματα στο ΕΤΕΑ και δεδομένης της προαναφερόμενης  δυσμενούς  αναλογίας  ασφαλισμένων  και  συνταξιούχων  ΕΛΕΜ, είναι φανερό  ότι με τη καταβολή των συντάξεων των συνταξιούχων του ΕΛΕΜ δεν επιβαρύνονται  οι  1800  περίπου  εν  ενεργεία  πρώην  ασφαλισμένοι  του  ΕΛΕΜ,  που καταβάλλουν  εισφορά  στο  ΕΤΕΑ,  αλλά  το  σύνολο  των  ασφαλισμένων  και  των συνταξιούχων του ΕΤΕΑ.    Ως εκ τούτου, η μη περιέλευση της περιουσίας του ΕΛΕΜ στο  ΕΤΕΑ  θα  αποβεί  σε  βάρος  των  υπολοίπων  συνταξιούχων  του  Ταμείου  και  θα αποτελέσει την αιτία δημιουργίας ολοένα και μεγαλύτερων ελλειμμάτων στο  ΕΤΕΑ θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του.

ΙV. Οι εισφορές που έχουν καταβάλει στον ΕΛΕΜ όσοι  -ασφαλισμένοι ή ήδη συνταξιούχοι,  των  οποίων  οι  συντάξεις  επιβαρύνουν  τους  ασφαλισμένους  του ΕΤΕΑ-  προσλήφθηκαν  στην  πρώην  ΑΤΕ  πριν  την  1.1.2005,  από  προσλήψεως  τους στην  ΑΤΕ  ως  την  1.1.2007,  ημερομηνία  υποχρεωτικής  υπαγωγής  τους  στο  ΕΤΑΤ, έχουν διαμορφώσει το αποθεματικό του ΕΛΕΜ.

V.  Συνοψίζοντας  τα  ανωτέρω,  δεδομένου  ότι  η  περιουσία  του  ΕΛΕΜ   δεν ανήκει  σε  αυτόν  με  την  έννοια  της  ατομικής  ιδιοκτησίας,  αλλά  με  την  έννοια  του μέσου  για  την  υλοποίηση  των  σκοπών  δημοσίου  συμφέροντος,  για  την εξυπηρέτηση των οποίων ο φορέας αυτός έχει συσταθεί, μετά τη διαμορφωθείσα ως άνω κατάσταση και στο πλαίσιο της κατά το άρθρο 22 παρ.5 του Συντάγματος κρατικής  μέριμνας  για  την  κοινωνική  ασφάλιση,  προτείνεται  η  περιέλευση  της περιουσίας  του  ΕΛΕΜ  στο  ΕΤΕΑ,  προκειμένου  να  χρηματοδοτηθεί  η  σύνταξη  των ασφαλισμένων  και  συνταξιούχων  του  ΕΛΕΜ,  από  τις  εισφορές  των  οποίων  έχει διαμορφωθεί η περιουσία αυτή.