Δεν πάρθηκε απόφαση για την επανένταξη των νέων μελών στο Ταμείο ΕΦΑΠΑΞ
Δευτέρα, 09 Φεβρουάριος 2015 13:28

Μετά από αίτημα της ΕΣΑΚ συζητήθηκε στο ΔΣ του Ταμείου ΕΦΑΠΑΞ, που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, «η εξέταση τρόπου και η λήψη απόφασης για την επανένταξη στο Ταμείο των μελών που διαγράφηκαν, επειδή έλαβαν το σύνολο των εισφορών τους, σύμφωνα με το καταστατικό, μετά το κλείσιμο της ΑΤΕ». Η ΕΣΑΚ τοποθετήθηκε επί του θέματος με πλήρη πρόταση, που αναφέρεται παρακάτω. Οι παρατάξεις ΔΗΣΥΕ και ΔΑΚΕ έκαναν μόνο μια ανέξοδη δήλωση προθέσεων, αλλά δεν τοποθετήθηκαν επί της ουσίας και αρνήθηκαν να παρθεί απόφαση. Αποφασίστηκε, τελικά, η νομική υπηρεσία να εξετάσει τη δυνατότητα και τον τρόπο επανένταξης των συναδέλφων, που απολύθηκαν την 27/7/2012 λαμβάνοντας από το Ταμείο όλες τις εισφορές που είχαν καταβάλει, και να εισηγηθεί σχετικά στο επόμενο ΔΣ. Οψόμεθα ...

 

Η τοποθέτηση της ΕΣΑΚ

Η ΕΣΑΚ είχε τοποθετηθεί, ως παράταξη, στη ΓΣ ότι η περιουσία του Ταμείου που θα απομείνει μετά την πληρωμή των εφάπαξ προς τα μέλη του, που απολύθηκαν την 27/7/2012 από την ΑΤΕ, ανήκει σε αυτά. Επίσης, ότι δεν αναγνωρίζει υποχρέωση έναντι του Εκκαθαριστή (που επικαλείται το άρθ. 127 του οργανισμού και διεκδικεί 158 εκατομ.), διότι μαζί με την τράπεζα καταργήθηκε με νόμο και ο οργανισμός της. Βεβαίως, το Ταμείο έχει σήμερα περιουσία, που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Εκκαθαριστή. Εμείς πάντως, όπως είπαμε και στη ΓΣ, είμαστε διατεθειμένοι να αποδώσουμε άμεσα στους συναδέλφους το σύνολο της περιουσίας του, αναλαμβάνοντας τις υποτιθέμενες προσωπικές ευθύνες που επικαλούνται άλλες παρατάξεις για να καθυστερούν. Αυτός είναι ο λόγος που επισπεύδουμε τις διαδικασίες για την επανένταξη στο Ταμείο όλων των συναδέλφων που απολύθηκαν την 27/7/2012. Όποιος δεν επιθυμεί να αποδώσει τα δικαιούμενα στους συναδέλφους καιροπετάει την επανένταξή τους. Η πρόταση της ΕΣΑΚ είναι ολοκληρωμένη και έχει ως εξής:

α) να αποδοθεί το υπόλοιπο ποσό εφάπαξ (από το υπόλοιπο 1%), εκτός από το ποσό των 100 € το οποίο θα παραμείνει ως μερίδα του κάθε παλαιού συναδέλφου, που είναι σήμερα μέλος στο Ταμείο,

β) να επιστραφεί από τον κάθε νέο συνάδελφο (κάτω της 15ετίας), στον οποίο επιστράφηκαν οι εισφορές του και δεν είναι σήμερα μέλος στο Ταμείο, ποσό επίσης 100 €, ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους. Το ποσό αυτό θα αποτελεί ταυτόχρονα και τη μερίδα του στο Ταμείο.

Με τον τρόπο αυτό όλοι οι δικαιούχοι (παλιοί και νέοι) θα έχουν ίσες μερίδες και συνεπώς ίσα δικαιώματα. Επομένως, το οποιοδήποτε ποσό μοιραστεί από την περιουσία του Ταμείου, οποτεδήποτε και με τον οποιοδήποτε τρόπο, θα μοιραστεί εξ ίσου σε όλους.

Την πρόταση της ΕΣΑΚ δεν δέχτηκαν οι άλλες παρατάξεις (ΔΗΣΥΕ και ΔΑΚΕ).

 

Οι τοποθετήσεις της ΔΗΣΥΕ και της ΔΑΚΕ

Οι τοποθετήσεις των παρατάξεων αυτών ήταν ταυτόσημες. Ανέφεραν ότι είναι μεν θετικοί στην επανένταξη των νέων συναδέλφων, όμως στην πράξη την αρνήθηκαν, επικαλούμενοι για μια ακόμη φορά ότι το θέμα είναι άκαιρο (!) και ότι θα πρέπει να εξετασθεί προσεκτικά το ζήτημα για να μη δημιουργηθούν προβλήματα μεταξύ ομάδων συναδέλφων, καθώς και μεταξύ συναδέλφων και του Ταμείου. Επίσης, οι παρατάξεις αυτές από παλιότερα έχουν ταχθεί στα λόγια υπέρ μιας αναλογικής διανομής, χωρίς να αναφέρουν συγκεκριμένο τρόπο. Είχε ακουστεί ανεπίσημα από τη ΔΗΣΥΕ ένα σχέδιο διανομής με βάση το μισθό (καταληκτικό, είτε μέσο όρο της τελευταίας τριετίας) ή εναλλακτικά με βάση το χρόνο προϋπηρεσίας. Σημειώνουμε μόνο ότι, αν εννοούν την αναλογική διανομή με βάση το μισθό, τότε η πρόταση αυτή ευνοεί τους διευθυντές και τους άλλους υψηλόμισθους. Από τη ΔΑΚΕ είδαμε στο τελευταίο δημοσίευμά της τη θέση (που δεν εκφράστηκε όμως και στο ΔΣ) ότι «το Τ. Πρόνοιας και ο ΕΛΕΜ μπορούν να γίνουν μοχλός για επαγγελματικά ταμεία και να λειτουργήσουν στο μέλλον προσφέροντας προοπτική για συμπληρωματική ασφάλιση μέσω εφάπαξ και συμπληρωματικών επικουρικών παροχών». Στην πραγματικότητα επιδιώκουν ένα επαγγελματικό ταμείο επικουρικών παροχών και όχι εφάπαξ στο ύψος της περιουσίας του Ταμείου. Γι αυτό η ΔΑΚΕ παραμένει πιστή στο δόγμα «από τα δικαστήρια θα κριθεί αν και πότε θα δώσουμε στους συναδέλφους όσα στα λόγια λέμε ότι δικαιούνται». Και για τις δύο παρατάξεις (ΔΗΣΥΕ και ΔΑΚΕ) το σχόλιό μας είναι ένα: Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει ...