Οι καπιταλιστές και τα κέρδη τους οφείλουν την ύπαρξή τους στους εργάτες