Οι καπιταλιστές φορτώνουν την κρίση τους στους εργαζόμενους