Για το διαγωνισμό εκμίσθωσης του ακινήτου της Κριεζώτου, ιδιοκτησίας του ταμείου ΕΦΑΠΑΞ
Ανακοινώσεις - Ανακοινώσεις της ΕΣΑΚ
Σάββατο, 06 Μάιος 2017 23:43

Στην έκτακτη γενική συνέλευση του Ταμείου ΕΦΑΠΑΞ, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3/5/2017 με θέματα (α) την ενημέρωση για το διαγωνισμό μακροχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου της Κριεζώτου ως ξενοδοχείο και (β) τη χορήγηση 5μηνης παράτασης της θητείας του ΔΣ για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ακούστηκαν διάφοροι προβληματισμοί τόσο για τη σκοπιμότητα, όσο και για τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Για την ενημέρωση των συναδέλφων που δεν παρέστησαν στη Γ.Σ. παραθέτουμε τις σχετικές θέσεις της ΕΣΑΚ.

1. Ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα υπό ένα ζοφερό για το Ταμείο περιβάλλον.

Η κατάσταση του Ταμείου είναι γνωστή στους συναδέλφους, ήδη από την προηγούμενη τακτική Γ.Σ. και τη σχετική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα κύρια προβλήματα είναι:

-   Οι απαιτήσεις του εκκαθαριστή αυξάνονται και εδραιώνονται πρωτοδίκως, όσο κύρια γραμμή της πλειοψηφίας της διοίκησης του Ταμείου (ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ) είναι ο συμψηφισμός των εκατέρωθεν απαιτήσεων. Η θέση της ΕΣΑΚ είναι ότι με την κατάργηση του Οργανισμού της ΑΤΕ έπαψαν να ισχύουν όλα τα άρθρα αυτού και συνεπώς και όσα αναφέρονταν στις αμοιβαίες υποχρεώσεις μεταξύ ΑΤΕ και Ταμείου. Η θέση αυτή πρέπει να αποτελέσει την κύρια γραμμή του Ταμείου και χρειάζεται κατάλληλη νομική υποστήριξη με γνωμοδότηση, που σήμερα δεν υπάρχει και την οποία η πλειοψηφία της διοίκησης δεν επιθυμεί να έχει, γιατί έχει αντίθετη πολιτική κατεύθυνση. Με την παρούσα πολιτική γραμμή του Ταμείου, οι λεγόμενες υποχρεώσεις του απέναντι στον εκκαθαριστή θα αυξάνουν με το χρόνο, όταν οι ήδη συνταξιοδοτηθέντες συνάδελφοι κλείνουν τα 65 χρόνια τους, και έτσι το Ταμείο οδηγείται σε εκκαθάριση. Από την εξέλιξη αυτή οι μόνοι ωφελημένοι θα είναι όσοι εμπλακούν, άμεσα ή έμμεσα, με την εκκαθάριση!

-  Γίνονται δυσβάστακτες οι δικαστικές διεκδικήσεις κατά του Ταμείου από συνταξιούχους, κάποιοι από τους οποίους βρήκαν νομικό κενό του Ταμείου και υπαναχώρησαν από τους συμβιβασμούς που έκαναν στο παρελθόν με το Ταμείο! Κάποιοι άλλοι διεκδικούν πρόσθετο εφάπαξ, μετά από δικαστική αναγνώριση οφειλόμενης προαγωγής τους (κυρίως μετά το κλείσιμο της ΑΤΕ) σε ανώτερο βαθμό (κυρίως διευθυντή / υποδιευθυντή), χωρίς φυσικά να τους έχει αποδοθεί τέτοιος βαθμός. Η θέση της ΕΣΑΚ είναι ότι μετά το κλείσιμο της ΑΤΕ το Ταμείο δεν είναι ίδιο όπως ήταν πριν και συνεπώς δεν μπορούν να ικανοποιηθούν απαιτήσεις, που προβάλλονται μετά το κλείσιμο της ΑΤΕ, τη στιγμή μάλιστα που η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν έχει λάβει το σύνολο του δικαιούμενου αρχικού εφάπαξ. Επιπροσθέτως, υπάρχει μεγάλο μέρος συναδέλφων που «υποχρεώθηκαν» να πάρουν πίσω τις εισφορές που είχαν καταβάλει στο Ταμείο, χάνοντας την ιδιότητα του μέλους και τα δικαιώματά τους επί της υπολειπόμενης περιουσίας του, ενώ αυτοί οι νέοι συνάδελφοι δεν έχουν ακόμα τη δυνατότητα να γραφτούν ξανά στο Ταμείο, με ευθύνη της πλειοψηφίας της διοίκησης του Ταμείου. Επίσης χρειάζεται η άμεση δρομολόγηση από το Ταμείο των διαδικασιών για καταστατικές αλλαγές, ώστε να επιτρέπεται η εγγραφή στο Ταμείο των νέων συναδέλφων που διαγράφηκαν.

-    Το Ταμείο έχει οικονομική αιμορραγία με έξοδα νομικής υποστήριξης και δικαστικής δαπάνης.

-   Το ιδιοκτησιακό καθεστώς για το ακίνητο της Κριεζώτου είναι τελματωμένο εδώ και 13 χρόνια, με κύριους υπεύθυνους όλες τις κυβερνήσεις που σκόπιμα αδρανούν για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων αναγνώρισης της κυριότητας του Ταμείου, επειδή εποφθαλμιούν το ακίνητο. Σχετικά πρόσφατα, μάλιστα, το ΙΚΑ ενέγραψε στο περιουσιολόγιό του το 50% του ακινήτου. Επίσης, η τελμάτωση επιτείνεται από τα διαχρονικά ανεπίτρεπτα νομικά λάθη και παραλείψεις του Ταμείου. Η εκκρεμότητα αυτή αποτελεί μέγιστο πρόβλημα για την οποιαδήποτε αξιοποίηση του ακινήτου, πρωτίστως για την πώλησή του. Όπως είναι κατανοητό, μετά το κλείσιμο της ΑΤΕ, το Ταμείο δεν έχει πλέον κάποιο λόγο ύπαρξης και η γρήγορη ρευστοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων με σκοπό να μοιραστούν στα μέλη του με κάποιο τρόπο πρέπει να είναι ο μοναδικός στόχος.

2. Τι θέλουμε από το ακίνητο της Κριεζώτου.

Όπως αναφέρθηκε, η ΕΣΑΚ θέλει τη ρευστοποίηση του ακινήτου στη μέγιστη δυνατή τιμή και να μοιραστεί το ποσόν στα μέλη. Αντίθετα, η πλειοψηφία της σημερινής διοίκησης (ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ) υποστηρίζει ότι θέλει την αύξηση της αξίας του, με σκοπό να κάνει δήθεν καλύτερη διαπραγμάτευση με τον εκκαθαριστή. Αλλά, ποιά διαπραγμάτευση να κάνει, αφού με τη γραμμή των "εκατέρωθεν συμψηφισμών" είμαστε από χέρι καμμένοι, όποια κι αν είναι η υποτιθέμενη βελτίωση της αξίας του ακινήτου από τη μίσθωση; Για την ΕΣΑΚ το μόνο όφελος που προκύπτει από τη μίσθωση, υπό την παρούσα γραμμή του Ταμείου, είναι τα μισθώματα που το Ταμείο έχει απόλυτη ανάγκη. Παρά τη στρατηγική διαφωνία μας με την πλειοψηφία, στην παρούσα φάση όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να εκμισθώσουμε το ακίνητο. Για την ΕΣΑΚ, η εκμίσθωσή του δεν εμποδίζει τη μετέπειτα ρευστοποίησή του.

Η πλέον συμφέρουσα μίσθωση του ακινήτου φαίνεται ότι είναι η μακροχρόνια μίσθωσή του ως ξενοδοχείο και τούτο για πολλούς λόγους, που δεν μπορούν να αναλυθούν σε συντομία εδώ. Η επιτυχία, βεβαίως, της μίσθωσης εξαρτάται από το μίσθωμα που θα επιτευχθεί, δηλαδή κατά πόσο αυτό θα είναι ικανοποιητικό.

3. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός εξυπηρετεί το σκοπό;

Η ΕΣΑΚ αγωνίζεται συνεχώς μέσα στο ΔΣ για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου κατά τον διαγωνισμό. Κύρια ζητήματα που ανακύπτουν είναι

(α) η εξασφάλιση πραγματικού και ελεύθερου ανταγωνισμού, χωρίς μεθοδεύσεις και αποκλεισμούς στη συμμετοχή,

(β) η επίτευξη ικανοποιητικού μισθώματος μετά από σωστή και αντικειμενική αξιολόγηση, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα προσωπικών και αυθαίρετων εκτιμήσεων, και

(γ) η προστασία από διαδικασίες και επιλογές, που θα μπορούσαν να αφήσουν περιθώρια διαπλοκής.

Το ακίνητο, από τα μηνύματα της "αγοράς", φαίνεται ότι είναι φιλέτο. Κάποιοι προσπαθούν να το καταστήσουν και κελεπούρι. Ήδη, έχουν εμπλακεί στις διαδικασίες του διαγωνισμού και διάφοροι δημοσιογραφικοί "σχηματισμοί", με προσπάθεια να στηρίξουν ορισμένα συμφέροντα.

Με δεδομένα τα παραπάνω, διαπιστωμένο πρόβλημα είναι το μέρος της διαδικασίας της αξιολόγησης, που αφορά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης, από τον εξωτερικό σύμβουλο και την επιτροπή που όρισε το Ταμείο. Επειδή προβλέπεται να επακολουθήσει κύκλος βελτιωμένων προσφορών από short list των διαγωνιζομένων, η αποκάλυψη στους τελικούς διαγωνιζόμενους των οικονομικών προσφορών της πρώτης φάσης τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν χειρισμούς και να βλαφθεί η επίτευξη της βέλτιστης προσφοράς στη δεύτερη φάση. Με δεδομένο ότι ο τύπος (τουτέστιν και οι διαγωνιζόμενοι) γνωρίζουν και δημοσιεύουν ήδη όλες τις λεπτομέρειες της αξιολόγησης, που δεν έπρεπε να γνωρίζουν, προκύπτει ότι υπάρχει εσωτερική πληροφόρηση. Για τον παραπάνω λόγο και επειδή η οικονομική αξιολόγηση είναι μια απλή διαδικασία που δεν απαιτεί τεχνογνωσία, αυτή πρέπει να γίνει αποκλειστικά από το στενό κύκλο των μελών του ΔΣ, τα μέλη του οποίου είναι υπόλογα έναντι του νόμου και μπορούν να διωχθούν σε περίπτωση απιστίας κλπ.

Η ΕΣΑΚ αγωνίζεται για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής προσφοράς για το Ταμείο και γι' αυτό ζητά την αλλαγή της αποφασισμένης από την πλειοψηφία του ΔΣ διαδικασίας στο θέμα αυτό, ώστε να μη μετέχει ο εξωτερικός σύμβουλος και η επιτροπή αξιολόγησης στην οικονομική αξιολόγηση και να μη τους δοθεί η δυνατότητα να γνωρίζουν τις οικονομικές προσφορές.

 
ΤΥΠΑΤΕ - ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ
Εξελίξεις στην υγεία, στο ΤΥΠΑΤΕ και ΕΛΕΜ
Τρίτη, 16 Μάιος 2017 04:53

Σε έναν απαράδεκτο πόλεμο έχουν επιδοθεί ΔΗΣΥΕ, ΔΑΚΕ, ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ πάνω στα ερείπια του ΤΥΠΑΤΕ, που το μόνο που προκαλεί είναι αποστροφή.

Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δια των εκλεγμένων εκπροσώπων της, Βίκα και Διαλέτη, μηνύει συνδικαλιστές και τους σέρνει στα δικαστήρια. Ως πρόσωπα δικαίωμά τους είναι να κάνουν ό,τι θέλουν. Πρώτα όμως όφειλαν να παραιτηθούν από τα αξιώματά τους στο ΤΥΠΑΤΕ.
ΔΗΣΥΕ και ΔΑΚΕ, αφού προώθησαν μια πρόταση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των συνταξιούχων και ιδιαίτερα όλων εκείνων που έπαιρναν παχυλούς μισθούς, δεν φρόντισαν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία, ως όφειλαν, για να μην σέρνουν τους συναδέλφους τους και το Ταμείο σε περιπέτειες.
Και οι τρεις δυνάμεις οδηγούν το Ταμείο σε αδιέξοδο, εξυπηρετώντας στην ουσία ο καθένας τις δικές του σκοπιμότητες.

Η ΕΣΑΚ δεν θα συμμετάσχει στην κοκορομαχία τους, που κρύβει άλλα παιχνίδια από πίσω...
Καλούμε τους εργαζόμενους να βγάλουν συμπεράσματα για τις βαθύτερες σκοπιμότητες αυτών των δυνάμεων και να τους γυρίσουν την πλάτη.
ΝΤΡΟΠΗ!!!

ΥΓ 1: Παρά το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΤΥΠΑΤΕ για επαναλειτουργία του κάμπινγκ της Χαλκιδικής, η ΔΑΚΕ κάνει επαφές με συγκεκριμένη εταιρεία για να ξεπουλήσει το μόνο περιουσιακό στοιχείο του Ταμείου που μπορεί άμεσα να αξιοποιηθεί προς όφελος των μελών του.

ΥΓ. 2: Τι γίνεται με το 1.500.000 ευρώ που μπορεί το ΤΥΠΑΤΕ να διεκδικήσει από την ΑΤΕ Ασφαλιστική; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΔΑΚΕ έχουν τα ηνία της διαχείρισης του Ταμείου από την θέση του Προέδρου και του Γραμματέα αντίστοιχα. Τι περιμένουν, να περάσει η πενταετία;

 
Ασύδοτη η εργοδοσία πετσοκόβει και το επίδομα τοκετού
Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2016 09:54

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Δεκέμβρης 2016

Ενημερωθήκαμε από συναδέλφους ότι η Τράπεζα δεν καταβάλλει το επίδομα τοκετού, όπως προβλέπεται από την Κλαδική ΣΣΕ. Εκμεταλλευόμενη το χάος που επικρατεί με τα πολλών ταχυτήτων ασφαλιστήρια, δεν αποδίδει τη διαφορά μεταξύ του ασφαλιστηρίου και της κλαδικής σύμβασης, σε εκείνους τους συναδέλφους που το προβλεπόμενο ποσό στο ασφαλιστήριο που τους καλύπτει είναι μικρότερο από το επίδομα τοκετού της Κλαδικής ΣΣΕ, που είναι 1.557 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι συνάδελφοι που προέρχονται από την ‘Κύπρου’ και δικαιούνται από το ασφαλιστήριο 700 ευρώ, θα έπρεπε να λάβουν από την Τράπεζα συμπληρωματικά 857 ευρώ, τα οποία η Τράπεζα κάνει «γαργάρα». Όταν συνάδελφος ζήτησε τη διαφορά, τότε συμψήφισε η Τράπεζα παράνομα τα νοσήλια, που κατέβαλε ο ΕΟΠΥΥ στο νοσοκομείο, με το δικαιούμενο επίδομα.

Καλούμε τους συναδέλφους, που το επίδομα τοκετού που έλαβαν «στο χέρι» από το ασφαλιστήριο υπολείπεται του ποσού των 1.557 ευρώ που προβλέπεται από την κλαδική ΣΣΕ, να υποβάλουν αίτηση στη ΔΑΔ για το υπόλοιπο ποσό και να μη δεχτούν συμψηφισμό με νοσήλια.

Καταγγέλλουμε τις πλειοψηφίες των συλλόγων και την ΟΤΟΕ, που ενώ γνωρίζουν την παρανομία δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια απαίτησης, στην πράξη, του κλεμμένου ποσού.

Ήδη, ο εν λόγω συνάδελφος προχώρησε σε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, με την αρωγή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού, και η εργατική διαφορά θα διενεργηθεί στις 10/01/2017.

 

Τηλ. Επικοινωνίας

Καρυώτη Ήβα    6949733543

Τζιώκας Δημήτρης   6974046073

Κονόρτος Μιχάλης  6972017691

 
Όσα πρέπει να ξέρεις για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Ανακοινώσεις - Ανακοινώσεις του Κλαδικού Σωματείου
Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2017 09:43

Εργαζόμενε, νέε και νέα,

η Επιτροπή Νεολαίας του Σωματείου Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων του νομού Αττικής σε ενημερώνει:

 

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας:
  • Ρυθμίζουν τον ημερήσιο, και εβδομαδιαίο εργάσιμο χρόνο, που είναι το σημείο αναφοράς των μισθών μας.
  •  Καθορίζουν την τιμή που οι εργαζόμενοι πουλάνε την εργατική τους δύναμη (μισθός, μεροκάματο) κατά τρόπο συλλογικό, έτσι ώστε να μην μπορεί ο κάθε εργοδότης να την καθορίζει όπως αυτός θέλει.
  •  Περιλαμβάνουν τους όρους εργασίας των εργαζομένων, αλλά και μια σειρά δικαιώματα που έχει κατακτήσει η εργατική τάξη τους δυο προηγούμενους αιώνες.
 
Χωρίς αυτές οι εργαζόμενοι δεν θα είχαμε καμιά δύναμη απέναντι στις ορέξεις των εργοδοτών, οι οποίοι θα καθόριζαν με ατομικούς όρους τη ζωή μας, μέσα κι έξω από τους χώρους δουλειάς.
 
Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι η έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, με την οποία καθορίζονται οι όροι εργασίας και ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο μερών.
 
Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις αφορούν την υπεράσπιση της εργατικής τάξης και του βιοτικού της επιπέδου από την εκμετάλλευση των εργοδοτών. Η υπογραφή τους αποτελούσε πάντα αντικείμενο αποφασιστικής διεκδίκησης και αγώνα των εργαζομένων, γι’ αυτό και η εργοδοσία ανεξάρτητα από τους ελιγμούς που κάνει κάθε φορά κάτω από το βάρος των αγώνων μας, ποτέ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να συμπιέζει μισθούς και δικαιώματα προς τα κάτω.
 
Σε αυτό βοηθιέται πάντα από τις κυβερνήσεις, αφού από το 2012 κατάργησαν τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που ίσχυαν μέχρι εκείνη τη στιγμή και μείωσαν δραματικά το εισόδημα αλλά και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Καθορίστηκε με νόμο ο κατώτερος μισθός στα 586€ μεικτά και για τους νέους κάτω από 25 χρονών τα 511€ μικτά.
 
Να γιατί χρειάζεται να γνωρίζουμε όλοι οι εργαζόμενοι καλά τί είναι συλλογική σύμβαση. Είναι σημαντικό για τη ζωή μας μέσα, αλλά κι έξω από τους χώρους δουλειάς. Να γιατί χρειάζεται να είμαστε όλοι ενημερωμένοι, οργανωμένοι κι ενεργοί στο Σωματείο μας, έχοντας ως μοναδικό συμφέρον να επιβάλλουμε τα δικαιώματά μας, με την οργάνωση και τη συμμετοχή μας.
 
Επιβάλλεται να μάθουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να γίνει η συλλογική σύμβαση εργασίας υπόθεση όλων των εργαζομένων. Μόνον αν κατανοηθεί η αναγκαιότητά της θα μπορέσουμε να αναγκάσουμε με αγώνα τις εργοδοτικές οργανώσεις να την υπογράψουν.
 

 

Περισσότερα...
 
E- branches: ΠΟΙΟΣ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ;
Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2016 12:57

Η διοίκηση της Πειραιώς με χαρά ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας των πρώτων ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-branches), με "πρωτοποριακές" υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πελατών της, τα οποία θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ακόμα και το Σάββατο, όπου θα υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό (facilitators!), αλλά και προσωπικό που θα κάνει την τραπεζική συναλλαγή από απόσταση, θα έχει οπτική επαφή με τον πελάτη μέσω οθόνης  κλπ κλπ…

 

Ρωτούν καλοπροαίρετα οι συνάδελφοι:

 

Κινδυνεύει να αντικατασταθεί η μέχρι σήμερα εργασία από τo e-branch και έτσι να χάσουμε τη δουλειά μας;

 

Όμως το πραγματικό ερώτημα είναι, αν η τεχνολογία είναι τάχα αυτή που απειλεί τις θέσεις εργασίας. Γιατί η τεχνολογία υπάρχει και θα προοδεύει, όσο υπάρχει η ανθρωπότητα. Είναι κι αυτή προϊόν της εργασίας του ανθρώπου. Η φυσική καρτέλα του δανείου αντικαταστάθηκε από το ηλεκτρονικό αρχείο, η κάρτα ΑΤΜ υπάρχει εδώ και δεκαετίες, το ίδιο και η χρέωση καρτών από τα καταστήματα. Η ηλεκτρονική τραπεζική δεν είναι κάτι καινούριο. Η πρόοδος συντελείται σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αντίπαλος τελικά δεν είναι το μηχάνημα, αλλά ο τρόπος αξιοποίησής του από τον εργοδότη, που το κατέχει και το χρησιμοποιεί όπως αυτός θέλει για να αυξήσει τα κέρδη του. Δηλαδή, όταν δεν τίθεται η τεχνολογική πρόοδος σε όφελος των εργαζόμενων (όπως στη μείωση του χρόνου εργασίας ή και στην ελάφρυνση της εργασίας), αλλά κυρίως στην αύξηση των κερδών. Ας δούμε το θέμα πιο αναλυτικά.

 

Παράλληλα με την πρόοδο και εξέλιξη της τεχνολογίας, συντελείται εδώ και πολλά χρόνια και μια άλλη «πρόοδος», σε όλους τους χώρους δουλειάς και στον δικό μας, απλά τα τελευταία χρόνια δείχνει πολύ φανερά το πραγματικό της πρόσωπο:

Είναι η αντικατάσταση της μόνιμης σταθερής δουλειάς από τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Τι σχέση έχει αυτό με τα e-branches;

 

Περισσότερα...
 
«ΈναρξηΠροηγούμενο123456ΕπόμενοΤέλος»

Σελίδα 2 από 6